Komisarz Wyborczy w Lublinie I, Komisarz Wyborczy w Lublinie II, Komisarz Wyborczy w Lublinie III, Komisarz Wyborczy w Lublinie IV

 

Komisarz Wyborczy w Lublinie I

 Marcin Piotr Chałupka 

Komisarz Wyborczy pełni dyżury w czwartek od godziny 10:00 do 12:00

w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego

20-074 Lublin, ul. Spokojna 9b 
I piętro,  telefon/fax:   81 5321724 

Data powołania 3 kwietnia 2018 r.

Właściwość terytorialna, obszary powiatów: lubelski, łęczyński, świdnicki
oraz miasto na prawach powiatu Lublin.

Komisarz wykonuje zadania o charakterze ogólnowojewódzkim.
Do właściwości rzeczowej Komisarza Wyborczego w Lublinie I,  w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim należy:
1) wykonywanie zadań w sprawach związanych z wyborami do sejmiku województwa;
2) ustalanie zbiorczych wyników wyborów do rad oraz wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) na obszarze województwa oraz ogłaszanie
ich w wojewódzkim dzienniku urzędowym;

3) sporządzanie sprawozdania z przebiegu wyborów na obszarze województwa;
4) zwoływanie pierwszej sesji nowo wybranego sejmiku województwa;
5) postanawianie o wstąpieniu kandydata z tej samej listy na miejsce radnego sejmiku województwa, którego mandat wygasł;

6) ogłaszanie zmian w składzie sejmiku województwa;

7) podawanie do publicznej wiadomości informacji o rozwiązaniu, z mocy prawa, sejmiku województwa;

8) dokonywanie podziału województwa na okręgi wyborcze, ustalenie ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym;

9) stwierdzanie wygaśnięcia mandatów radnych sejmiku województwa,
w przypadkach określonych w art. 383 § 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
 — Kodeks wyborczy, zwanej dalej „Kodeksem wyborczym”.

 

 

Komisarz Wyborczy w Lublinie II

Agnieszka Maria Jurkowska-Chocyk

Komisarz Wyborczy pełni dyżury we wtorek od godziny 9:00 do 11:00

w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego

20-074 Lublin, ul. Spokojna 9b 
I piętro,  telefon/fax:   81 5321724 

Data powołania 3 kwietnia 2018 r.

Właściwość terytorialna, obszary powiatów: janowski, kraśnicki.

 

Komisarz Wyborczy w Lublinie III

Piotr Tadeusz Łaguna 

Komisarz Wyborczy pełni dyżury w czwartek od godziny 10:00 do 12:00

w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego

20-074 Lublin, ul. Spokojna 9b 
I piętro,  telefon/fax:   81 5321724 

Data powołania 3 kwietnia 2018 r.

Właściwość terytorialna, obszary powiatów: opolski, puławski, rycki.

 

Komisarz Wyborczy w Lublinie IV

Krzysztof Marek Niezgoda 

Komisarz Wyborczy pełni dyżury we wtorek od godziny 9:00 do 11:00

w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego

20-074 Lublin, ul. Spokojna 9b 
I piętro,  telefon/fax:   81 5321724 

Data powołania 3 kwietnia 2018 r.

Właściwość terytorialna, obszary powiatów: lubartowski, łukowski.  

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:30-03-2018 10:29
    Wprowadził:Marek Wójtowicz
  • Data modyfikacji:08-09-2018 13:25
    Wprowadził:Sławomir Majewski