• Informacja o składzie i dyżurach Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie
  Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie w sprawie odmowy rejestracji listy kandydatów na posłów lub kandydatów na senatora
 • Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmian opisu granic obwodów głosowania, przedłożone Komisarzowi Wyborczemu w Lublinie I, II, III, IV w 2019 r.
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Lublinie I, II, III, IV w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz postanowienia o utworzeniu odrębnych obwodów głosowania
 • Terminarz wyborów uzupełniających, ponownych do rad gmin
  Wybory i referenda w toku kadencji. Kadencja 2018-2023
 • Wybory ponowne do Rady Gminy Wilkołaz w jednomandatowym Okręgu Wyborczym Nr 3 w Obwodzie Głosowania Nr 1 w Rudniku Szlacheckim, w którym wybierany będzie jeden radny, Wybory ponowne zarządzone na dzień 7 lipca 2019 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Trawniki w okręgu wyborczym Nr 5. Wybory zarządzone na dzień 30 czerwca 2019 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kamionka w okręgu wyborczym Nr 9. Wybory zarządzone na dzień 23 czerwca 2019 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Poniatowej w okręgu wyborczym Nr 11. Wybory zarządzone na dzień 16 czerwca 2019 r.