• Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie z dnia 9 kwietnia 2019 r. o składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie, siedzibie i pełnionych dyżurach
  Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmian opisu granic obwodów głosowania, przedłożone Komisarzowi Wyborczemu w Lublinie I, II, III, IV w 2019 r.
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Lublinie I, II, III, IV w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz postanowienia o utworzeniu odrębnych obwodów głosowania
  Terminarz wyborów uzupełniających do rad gmin
 • Wybory i referenda w toku kadencji. Kadencja 2018-2023
  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Poniatowej w okręgu wyborczym Nr 11. Wybory zarządzone na dzień 16 czerwca 2019 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Potok Wielki w okręgu wyborczym Nr 3. Wybory zarządzone na dzień 19 maja 2019 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Milejów w okręgu wyborczym Nr 2. Wybory zarządzone na dzień 12 maja 2019 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wojciechów w okręgu wyborczym nr 15. Wybory zarządzone na dzień 7 kwietnia 2019 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żyrzyn w okręgu wyborczym nr 9. Wybory zarządzone na dzień 24 marca 2019 r.