• Informacja o aktualnych składach terytorialnych komisji wyborczych na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Lublinie I, II, III, IV
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie I, II, III, IV z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Lublinie I, II, III, IV z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Informacja Komisarzy Wyborczych w Lublinie z dnia 8 września 2018 r. o miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych.
 • Informacja Komisarzy Wyborczych w Lublinie z dnia 7 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.
  Informacja Komisarzy Wyborczych w Lublinie z dnia 6 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie I, Komisarza Wyborczego w Lublinie II, Komisarza Wyborczego w Lublinie III, Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 3 września 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie I, Komisarza Wyborczego w Lublinie II, Komisarza Wyborczego w Lublinie III, Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 3 września 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie I, Komisarza Wyborczego w Lublinie II, Komisarza Wyborczego w Lublinie III, Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 30 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz na członków obwodowych komisji wyborczych do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodzie.
  Komunikat Komisarzy Wyborczych w Lublinie o dodatkowym terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz przyjmowania zgłoszeń na członków terytorialnych komisji wyborczych. Sobota dnia 25 sierpnia 2018 r. w godzinach od 9.00 do 13.00