• Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Lublinie
    Terytorialne komisje wyborcze
  • Finansowanie kampanii wyborczej. Informacje dla pełnomocników finansowych komitetów wyborczych.
    Informacje ogólne: serwis wybory2018.pkw.gov.pl, Kalendarz wyborczy, Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  • Wzory dokumentów
    Liczba radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim