• Komisarz Wyborczy w Lublinie
  Jerzy Krzysztof RODZIK

  sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie

  Terminy dyżurów: w środy od godziny 800 do 1000.

  Siedziba Delegatury Krajowego Biura Wyborczego

  20-074 Lublin, ul. Spokojna 9b 
  I piętro  telefon/ fax:   81 5321724 

  Komisarz wykonuje zadania o charakterze ogólnowojewódzkim

  Data powołania
  02.12.2015

  Data zakończenia kadencji
  02.12.2020

  Właściwość terytorialna

  powiaty: kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, opolski, puławski, rycki, świdnicki; miasto na prawach powiatu: Lublin