• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wezwania Rady Gminy Wojcieszków do podjęcia uchwały w sprawie podziału Gminy Wojcieszków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych.
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie I - Garbów
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie I - Puchaczów
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie - Baranów
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie III - Miasto Puławy
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie III - Wąwolnica
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie I - Głusk