• Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Wąwolnica przed upływem kadencji. Termin przeprowadzenia referendum, niedziela 19 czerwca 2016 r.