• Wykaz komitetów, które złożyły zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych.
  Wybory do organów stanowiących samorządu terytorialnego w trakcie kadencji 2014-2018
 • Wzory dokumentów:
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 9 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim w okręgu wyborczym nr 15
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 8 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Trawniki w okręgu wyborczym nr 4
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 10 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Stężyca
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 10 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Janowiec
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Uścimów.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Garbów.
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Wąwolnica