• Wzory dokumentów:
  Wykaz komitetów, które złożyły zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych.
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Annopolu w okręgu wyborczym nr 3. Wybory zarządzone na dzień 21 stycznia 2018 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Chodel w okręgu wyborczym nr 4. Wybory zarządzone na dzień 10 grudnia 2017 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Bełżycach w okręgu wyborczym Nr 8. Wybory zarządzone na dzień 24 września 2017 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Miasta Puławy w okręgu wyborczym Nr 3. Wybory zarządzone na dzień 24 września 2017 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Miasta Lubartów w okręgu wyborczym Nr 7. Wybory zarządzone na dzień 10 września 2017 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Garbów w okręgu wyborczym Nr 14. Wybory zarządzone na dzień 27 sierpnia 2017 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Zakrzew w okręgu wyborczym Nr 11. Wybory zarządzone na dzień 9 lipca 2017 r. Wybory uzupełniające nie zostaną w powyższym terminie przeprowadzone. Mandat radnego w tym okręgu wyborczym pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Borzechów w okręgu wyborczym Nr 10. Wybory zarządzone na dzień 2 lipca 2017 r.