Państwowa Komisja Wyborcza - Wybory uzupełniające
 • Wykaz komitetów, które złożyły zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych.
  Wybory do organów stanowiących samorządu terytorialnego w trakcie kadencji 2014-2018
 • Wzory dokumentów:
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Uścimów.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Garbów.
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Wąwolnica
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Garbów.
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Świdnik w okręgu wyborczym nr 12
 • Postanowienie nr 16 Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Lubartów.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jeziorzany w okręgu wyborczym nr 8. Wybory zarządzone na dzień 8 kwietnia 2018 r.