• Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie z dnia 22 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.
    Zmiany w składzie Sejmiku Województwa Lubelskiego, Rady Miasta Lublin, rad powiatów.
  • Wybory samorządowe. Kadencja 2014-2018.
    Terminarz wyborów uzupełniających do rad gmin
  • Rejestr wyborców