• Komisarz Wyborczy w Lublinie
  Wykaz powołanych urzędników wyborczych
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Garbów.
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Wąwolnica
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Garbów.
  Nabór na urzędników wyborczych. Informacja z dnia 27 kwietnia 2018 r.
 • Nabór na urzędników wyborczych. Aktualizcja informacji z dnia 13 marca 2018 r. według stanu prawnego na dzień 27 marca 2018 r.
  Nabór na urzędników wyborczych. Informacja z dnia 13 marca 2018 r. (informacja archiwalna)
 • Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie z dnia 22 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego (archiwalna)
  Zmiany w składzie Sejmiku Województwa Lubelskiego, Rady Miasta Lublin, rad powiatów.