• Spotkanie z młodzieżą.

    W dniu 11.10 2017 zostało zorganizowane spotkanie pracowników delegatury z młodzieżą I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Lublinie.

  • Środa 21 czerwca 2017 r . Dzień otwarty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie

  • Spotkanie z młodzieżą.

    W dniu 11.10 2017 zostało zorganizowane spotkanie pracowników delegatury z młodzieżą I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Lublinie.

  • Środa 21 czerwca 2017 r . Dzień otwarty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie