• Wybory uzupełniające do Rady Gminy Garbów w okręgu wyborczym Nr 14. Wybory zarządzone na dzień 27 sierpnia 2017 r.

  • Wybory uzupełniające do Rady Miasta Lubartów w okręgu wyborczym Nr 7. Wybory zarządzone na dzień 10 września 2017 r.

  • Wybory uzupełniające do Rady Miasta Puławy w okręgu wyborczym Nr 3. Wybory zarządzone na dzień 24 września 2017 r.

  • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Bełżycach w okręgu wyborczym Nr 8. Wybory zarządzone na dzień 24 września 2017 r.

  • Środa 21 czerwca 2017 r. Dzień otwarty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie

  • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Garbów w okręgu wyborczym Nr 14. Wybory zarządzone na dzień 27 sierpnia 2017 r.
  • Wybory uzupełniające do Rady Miasta Lubartów w okręgu wyborczym Nr 7. Wybory zarządzone na dzień 10 września 2017 r.
  • Wybory uzupełniające do Rady Miasta Puławy w okręgu wyborczym Nr 3. Wybory zarządzone na dzień 24 września 2017 r.
  • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Bełżycach w okręgu wyborczym Nr 8. Wybory zarządzone na dzień 24 września 2017 r.
  • Środa 21 czerwca 2017 r. Dzień otwarty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie